จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖

จารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:36

ชื่อจารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๖

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๒๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ หน้า มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : วันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีขาลอัฐศก ตรงกับ จุลศักราช ๑๐๔๘ (พ.ศ. ๒๒๒๙)
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : จตุพร ศิริสัมพันธ์ ได้อธิบายว่า มูสู มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า เมอร์ซิเออร์ (Monsieur) ใช้นำหน้าชื่อผู้ชายเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ และ ๓ โดยใช้นำหน้าคำนามชื่อบุคคลที่ทับศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส (ดูรายละเอียดได้ใน วิทยานิพนธ์ เรื่อง สรรพนามในบันทึกและจดหมายของโกษาปาน : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงสังคม)
๓. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : กะปิตัน = กัปตัน (captain)
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : จตุพร ศิริสัมพันธ์ ได้อธิบายว่า เมศรี หมายถึง หมอ มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า médicin
๕. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ฝรั่งษ คือ ฝรั่งเศส (มาจากคำว่า France)
๖. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : วิลันดา คือ ฮอลันดา
๗. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : อีศปาญะ คือ สเปน

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170