จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2

จารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:35

ชื่อจารึก

บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า 2

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช 2229

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 หน้า มี 14 บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2528)

ผู้ปริวรรต

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. 2528)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : เมืองแบรศ = เมืองแบรสท์ เป็นชื่อเมืองท่าชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส
2. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ : ทักทาน = พูดคุย ปราศรัย
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : จตุพร ศิริสัมพันธ์ สันนิษฐานว่า บาตรี มาจากคำว่า patriarche ในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง พ่อบ้าน พระราชาคณะ หรือผู้มีอาวุโสสูงสุด ในที่นี้ใช้เป็นสรรพนามนำหน้าชื่อนักบวชในคริสตศาสนา

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170