จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๘ (วิชิตาวิชาดก)

จารึก

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๘ (วิชิตาวิชาดก) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:01

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๘ (วิชิตาวิชาดก)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ไตรปิฎก” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ไตรยํปิฎก”
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ทังปวง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ท้งปวง”
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กัลป” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “กัลป์”
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พุทธภูมิ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “พุทธภูม”
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บุษะ” คือ ปุสสะ หรือ ผุสสะ พระอดีตพุทธเจ้าในมัณฑกัปป์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170