จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๗ (สุชาตชาดก)

จารึก

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๗ (สุชาตชาดก) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:01

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ ๑๗ (สุชาตชาดก)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระยา” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “พญา”
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สมาบัติ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “สมาบัดิ”
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เทวโลก” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เทวโลกย”
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มณฑา” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “มณฑาร์”
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระพุทธติสส” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “พระพุทธสิทธัดถะ” อย่างไรก็ตาม ที่ถูกต้องควรเป็นพระพุทธติสสะ ซึ่งเป็นอดีตพุทธเจ้าในมัณฑกัปป์
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “โพธิสัตว์ว่าดาบศ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “โพธิสัตวว่าดาบํศ”
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พุทธภูมิ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “พุทธภูม”
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พุทธติสะนั้น” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “พุทธติศะนัน”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170