จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ 14 (สุสิมชาดก)

จารึก

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ 14 (สุสิมชาดก) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:19:00

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องพาหิรนิทาน แผ่นที่ 14 (สุสิมชาดก)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มณฑา” เมื่อพิจารณาจากจารึกเข้าใจว่าปรากฏ “ร์” หลังคำดังกล่าวด้วย
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “อรรถทัสสี” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “อรรถทัดสี” หรือ “อรรถทัตสี” (พระพุทธอัตถทัสสี คือ พระอดีตพุทธเจ้าในวรกัปป์)
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “108 กัลป” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “118 กัลป์”
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “อรรถทัสสี” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “อรรถทัดสี” หรือ “อรรถทัศสี”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170