จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒ (พระนางเขมา)

จารึก

จารึกเรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒ (พระนางเขมา) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:57

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะ แผ่นที่ ๒ (พระนางเขมา)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

เขมาเถรีวัตถุ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระนางเขมา” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “พระเขมา” อย่างไรก็ตาม จารึกแผ่นนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนแผ่นที่สูญหายไป ไม่ทราบว่าคัดลอกตามคำจารึกเดิมหรือไม่
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ได้” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ใน”
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปรารถนา” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ปราถนา”
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จึง”  ในจารึกนี้เป็น “จึ่ง” ทุกแห่ง
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระนาง” เมื่อพิจาณาจากจารึกพบว่าเป็น “นาง”
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระนางเขมา” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “นางเขมา”
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระภิกษุนี” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ภิกษุนี”
๘. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เอตะทัคคะ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เอตะทัคะ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170