จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996

จารึก

จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:17:49

ชื่อจารึก

จารึกโบราณสถานหมายเลข 0996

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 12-14

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด (เป็นชิ้นส่วนที่ชำรุด)

ผู้อ่าน

1) อัญชนา จิตสุทธิญาณ (พ.ศ. 2534)
2) วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี (พ.ศ. 2546)

ผู้แปล

สิริวัฒน์ คำวันสา (พ.ศ. 2534)

ผู้ตรวจ

กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. 2546)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170