จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกคำนมัสการพระราหุล 2

จารึก

จารึกคำนมัสการพระราหุล 2 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:04:29

ชื่อจารึก

จารึกคำนมัสการพระราหุล 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ 276 จารึกบนหินอ่อน

อักษรที่มีในจารึก

ขอมธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 10 บรรทัด

ผู้อ่าน

เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2521)

ผู้แปล

ทองสืบ ศุภะมาร์ค (พ.ศ. 2521)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2521)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ราหุล เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า) กับพระนางยโสธรา ผนวชเป็นสามเณรตั้งแต่พระชนมายุได้ 7 พรรษา พระพุทธองค์ยกย่องราหุลเป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : อิสาน คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170