จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดจงกอ

จารึก

จารึกวัดจงกอ ด้านที่ 2

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:31

ชื่อจารึก

จารึกวัดจงกอ

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช 1551

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 30 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 18 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 12 บรรทัด

ผู้อ่าน

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน (พ.ศ. 2549)

ผู้แปล

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน (พ.ศ. 2549)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : ใต = คำนำหน้าชื่อ ข้า หรือ ทาส หญิง
2. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : สิ = คำนำหน้าชื่อ ข้า หรือ ทาส ชาย
3. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : กมรเตงชคต = เจ้าแห่งโลก เจ้า เทพเจ้า (ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อรูปเคารพประจำศาสนสถาน เช่น กมรเตงชคตวิมาย หมายถึง เทพเจ้าแห่งวิมาย หรือพระผู้เป็นเจ้าแห่งวิมาย)
4. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน : วิมาย = อ่อนน้อม สุภาพ จุติลงสู่โลก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170