จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 453 มหามังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา)

จารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 453 มหามังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:53:17

ชื่อจารึก

จารึกอรรถกถาชาดก ลำดับที่ 453 มหามังคลชาดก (ศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเรื่องศาลารายหลังที่ 12 ศาลาเมตตา (ลำดับที่ 453)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน ไม่ทราบจำนวนบรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. นิยะดา เหล่าสุนทร : “ลำดับที่ 453” ลำดับที่ของชาดกปรากฏอยู่เหนือชื่อเรื่องของชาดก เขียนด้วยเลขไทย แต่เป็นส่วนที่เลือนลางมาก

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170