จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๗

จารึก

จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๗ ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:29:21

ชื่อจารึก

จารึกบนกรอบหน้าต่างวัดบรมนิวาส ห้องที่ ๗

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๗)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๗)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ราคโทษโมหแลกิเลศอื่น = ราคะ โทสะ โมหะ และ กิเลสอื่น, กิเลส หมายถึง เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง มี ๑๐ อย่าง คือ (๑) ราคะ/โลภะ ความกำหนัดยินดี/ความโลภ (๒) โทสะ ความขัดเคือง (๓) โมหะ ความหลง (๔) มานะ ความถือตัว (๕) ทิฏฐิ ความเห็นผิด (๖) วิจิกิจฉา ความสงสัย (๗) ถีนะ ความท้อแท้ (๘) อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน (๙) อหิริกะ ความไม่ละอาย (๑๐) อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัว

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170