จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๗ (ช้างเอราวัณและสระรัถการ)

จารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๗ (ช้างเอราวัณและสระรัถการ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:49:32

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๗ (ช้างเอราวัณและสระรัถการ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ช้างชาติไอราวรรณ” (ช้างเอราวัณ) เป็นช้างทรงของพระอินทร์ สูง ๑, ๒๐๐, ๐๐๐ วา มี ๓๓ เศียร
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “รักะกาล” ในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย คือ “รัถการ” เป็นสระหนึ่งในสระใหญ่ทั้ง ๗ สระที่ตั้งอยู่ในหิมพานต์
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “มหามัจฉา ๗ จำพวก” (ปลาใหญ่ ๗ จำพวก) อาศัยอยู่ในโสณะมหาสมุทร ชื่อที่ปรากฏในในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ได้แก่ ติมิ มีลำตัวยาว ๒๐๐ โยชน์, ติมิรมิงคล ยาว ๓๐๐ โยชน์, ติมรปิงคล ยาว ๕๐๐ โยชน์, อานนท์ ติมินทะ อัชฌนาโรหะ และมหาติมิระ ยาว ๑, ๐๐๐ โยชน์

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170