จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๖ (สระอโนดาตและเขาสุทัศน์)

จารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๖ (สระอโนดาตและเขาสุทัศน์) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:46:56

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๖ (สระอโนดาตและเขาสุทัศน์)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๗ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อโนตัตะมหาสระ” ในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย คือ อโนดาตมหาสระ เป็น ๑ ในสระใหญ่ ๗ แห่งในป่าหิมพานต์ วระแห่งนี้แวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง ๕ ที่เป็นยอดเขาหิมพานต์ คือ สุทัศน์กูฏ จิตรกูฏ กาพกูฏ คันธมาทกูฏและไกรลาสกูฏ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “เขาสุทัศน์” ประดับประดาไปด้วยทองแท่งสูง ๒๐ โยชน์ ภายในภูเขาคด มีสัณฐานเหมือนปากกาเงื้อมเข้าไปปกปิดอโนดาตสระไว้ สระดังกล่าวมีน้ำตลอดเวลาไม่มีวันแห้ง น้ำในสระจะไหลออกมาทางปากช่องทั้ง ๔ คือ ปากราชสีห์ ปากช้าง ปากม้าและปากโค
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : เรื่องกาโลภ มีที่มาจาก กากชาดก มีเรื่องย่อดังนี้ กาตัวหนึ่งพาเมียไปหากินตามฝั่งมหาสมุทรแล้วพากันบินกลับ ระหว่างนั้นได้ลงเล่นน้ำ กาตัวเมียถูกคลื่นซัดไปในทะเลลึกและถูกปลากินเป็นอาหาร กาตัวผู้เสียใจมาก กาตัวอื่นๆจึงปรึกษากันว่าจะช่วยกันวิดน้ำในทะเลออกให้หมดเพื่อนำศพนางกาขึ้นมา ขณะนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอด จึงคิดว่าหากปล่อยให้พวกกาวิดน้ำต่อไปก็จะตายเปล่า จึงแปลงกายให้ฝูงกากลัวจนบินหนีไป
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “เฃายคุนธร” คือ เขายุคันธร ซึ่งเป็น ๑ ในเขาทั้ง ๗ ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170