จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (ฉัททันต์สระและพญาช้างฉัททันต์)

จารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (ฉัททันต์สระและพญาช้างฉัททันต์) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:45:24

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๕ (ฉัททันต์สระและพญาช้างฉัททันต์)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๖ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : ฉัททันต์สระกว้างและยาว ๕๐ โยชน์ เป็นแม่น้ำใหญ่ ๑ ใน ๗ สายในป่าหิมพานต์ มีน้ำใสสะอาด พญาช้างฉัททันต์ซึ่งเป็นหัวหน้าช้างและบริวารจะมาเที่ยวเล่นเป็นประจำ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ยุคุนธร” คือ เขายุคันธร ซึ่งเป็น ๑ ในเขาทั้ง ๗ ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170