จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ (เวปะจิตราอสูรทำสงครามกับพระอินทร์)

จารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ (เวปะจิตราอสูรทำสงครามกับพระอินทร์) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:43:35

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๔ (เวปะจิตราอสูรทำสงครามกับพระอินทร์)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ปะชาบดี” ใน คัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย เป็น “ปชาปติ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170