จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (นางสุชาดาเลือกคู่)

จารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (นางสุชาดาเลือกคู่) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:45:08

ชื่อจารึก

จารึกที่เสาวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๒ (นางสุชาดาเลือกคู่)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : นางสุชาดาซึ่งเคยเป็นภรรยาของมฆมาณพในชาติก่อน ได้ไปเกิดเป็นอสูร ในพิธีเลือกคู่ พระอินทร์(มฆมาณพ)จึงปลอมตัวลงมาจากสวรรค์แล้วพานางสุชาดาขึ้นไปบนดาวดึงส์ เหล่าอสูรจึงยกทัพตามขึ้นไป เป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างเทวดากับอสูรขึ้น (เทวาสูรสงคราม)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170