จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๘ (พระพุทธธัมมทัสสี)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๘ (พระพุทธธัมมทัสสี) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:24:44

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๘ (พระพุทธธัมมทัสสี)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “วิจิโกฬี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “วิจิโกฬิ”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “บุญวัฒนะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ปุญญวัฒนะ”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “พิมพชละ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “พิมพิชาละ”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อภิสไมย” (อภิสมัย) หมายถึง ความตรัสรู้
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สญไชย” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สัญชัย”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “หริตะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “หาริตะ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “บุษเทว” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ปุสสเทวะ”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุทัศน์” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุเนตตะ”
๑๐. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สัจนา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สัจนามา”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170