จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๗ (พระพุทธอัตถทัสสี)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๗ (พระพุทธอัตถทัสสี) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:23:51

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๗ (พระพุทธอัตถทัสสี)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๒) สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ไหย” (หัย) หมายถึง ม้า
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุรินทนาค” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุจินธรา”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อภิสไมย” (อภิสมัย) หมายถึง ความตรัสรู้
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุจันทนคร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุจันทกนคร”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุสินะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุสีมะ”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อไภย” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อภยะ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ธรรม“ ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ธัมมา”
๙. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุธรรมา” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สุธัมมา”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170