จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๕ (พระพุทธสุชาตะ)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๕ (พระพุทธสุชาตะ) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:12:54

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ๑๕ (พระพุทธสุชาตะ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. ๒๕๔๓)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. ๒๕๔๓)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ
๒. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุตตะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุคคตะ”
๓. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “ประภาวะดี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “ปภาวดี”
๔. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อุปะเสนะ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “อุปเสน”
๕. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุรินทเศษฐี” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สิรินันทเศรษฐี”
๖. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุรินทนคร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “สิรินันทนคร”
๗. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “เวพุคุ่มพ” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “เวฬุ”
๘. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “สุเทวกุมาร” ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีใช้ “เทวกุมาร”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170