จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๑ (อินทวงศ์ฉันท์)

จารึก

จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๑ (อินทวงศ์ฉันท์) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 16:24:18

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ ๒๑ (อินทวงศ์ฉันท์)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๒๓ บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

๑. นิยะดา เหล่าสุนทร : ในจารึกไม่มีหมายเลข และหัวข้อกำกับไว้ แต่ในฉบับพิมพ์มี ในที่นี้ได้คงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อ่าน แต่อยู่ในเครื่องหมายนขลิขิต
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ดังนี้” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ดั่งนี้”
๓. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ไถยะ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ไถย”
๔. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “แล” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “และ”
๕. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ดั่ง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ด่งง”
๖. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เบ็ญ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เบญ”
๗. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “อรรถะ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “อรรถ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170