จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ

จารึก

จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:16

ชื่อจารึก

จารึกพระสัตย์ปฏิญาณ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๑๔, พช. ๒๖, ๓๔๗, หลักที่ ๘๓ ศิลาจารึกวัดพระธาตุ มุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดลำพูน, ลพ. ๑๔ จารึกวัดพระธาตุหริภุญไชย (ประมาณ พ.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๕๐)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑-๒๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒ บรรทัด (ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ ว่า ด้านที่ ๒ มี ๓ บรรทัด)

ผู้อ่าน

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

๑) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๐๘)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : จุง, จุ่ง = จง, จึง
๒. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : หื้อ = ให้
๓. ฉ่ำ ทองคำวรรณ : ซู่ประการ = ทุกประการ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170