จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 3 (พระพุทธสรณังกร)

จารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 3 (พระพุทธสรณังกร) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:43:20

ชื่อจารึก

จารึกที่ผนังวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม 3 (พระพุทธสรณังกร)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช -

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 9 บรรทัด

ผู้อ่าน

สัจจรัตน์ สุขในมณี (พ.ศ. 2543)

ผู้ตรวจ

ผศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม (พ.ศ. 2543)

เชิงอรรถอธิบาย

1. สัจจรัตน์ สุขในมณี : “อายุศม์” คือ อายุ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170