จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 31 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยยกพลข้ามแม่น้ำมาล้อมเมืองวิชิตนคร)

จารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 31 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยยกพลข้ามแม่น้ำมาล้อมเมืองวิชิตนคร) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:40:10

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 31 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยยกพลข้ามแม่น้ำมาล้อมเมืองวิชิตนคร)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มหาวงษ์ วิหารพระไสยาสน์ (จารึกติดตามผนังบนหน้าต่างจารึกยังอยู่ครบ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 9 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ทัพ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ทับ”
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เวฬุสุมะนะ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เวฬุสุมนะ”
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “อไภยทุฐ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “อะไภยทุฐ”
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “หัตถี” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “หัดถี”
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เหล็ก” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เหลก”
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “มหาโสณ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “มหาโสนะ”
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ทมิฬ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ทะมิฬ”
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ระวาง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “รวาง”
9. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ธงชัย” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ธงไชย”
10. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จึง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “จึ่ง”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170