จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 29 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยตีเมืองทมิฬได้)

จารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 29 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยตีเมืองทมิฬได้) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:39:11

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 29 (พระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยตีเมืองทมิฬได้)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มหาวงษ์ วิหารพระไสยาสน์ (จารึกติดตามผนังบนหน้าต่างจารึกยังอยู่ครบ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 8 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เก็บ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “เกบ”
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “หมู่” เมื่อตรวจสอบจากจารึก ไม่ปรากฏคำดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อความจึงควรเป็น “เมื่อเข้าทำยุทธนาการกับเหล่าทมิฬ”
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “อาวุธ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “อาวุธ์”
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ให้รุ่งโรจน์ดุจเปลวไฟ” เมื่อตรวจสอบจากจารึกพบว่าเป็น “ก็รุ่งโรจน์ดุจ์เปลวไฟ”
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พิฆาฏ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “พิฆาฎ”
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “และ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “แล”
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “อไภยทุฐ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “อะไภยทุฐ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170