จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 27 (พระเจ้าอภัยทุฏฐออกตามหาพระดิส)

จารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 27 (พระเจ้าอภัยทุฏฐออกตามหาพระดิส) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:38:00

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 27 (พระเจ้าอภัยทุฏฐออกตามหาพระดิส)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มหาวงษ์ วิหารพระไสยาสน์ (จารึกติดตามผนังบนหน้าต่างจารึกยังอยู่ครบ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 8 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ภายหลัง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “พายหลัง”
2. นิยะดา เหล่าสุนทร : “โคธาติกะดิศเถร” ในหนังสือมหาวงศ์ฉบับแปลรัชกาลที่ 1 ว่า “โคธาคตดิศเถระ”
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระบรมกระษัตรกับพระราชมาดา” เมื่อตรวจสอบจากจารึกพบว่าเป็น “พระบรมกระษัตรทังสองกับพระราชมาดา”
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จึง” ในจารึกแผ่นนี้เป็น “จึ่ง” ทุกแห่ง
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พญาทมิฬ” เข้าใจว่าจารตกพยัญชนะ “พ” เนื่องจากในจารึกเป็น “ญาทมิฬ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170