จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 16 (บัณฑุกาภัยตีทัพพระเจ้าลุงแตก)

จารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 16 (บัณฑุกาภัยตีทัพพระเจ้าลุงแตก) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:33:58

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 16 (บัณฑุกาภัยตีทัพพระเจ้าลุงแตก)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มหาวงษ์ วิหารพระไสยาสน์ (จารึกติดตามผนังบนหน้าต่างจารึกยังอยู่ครบ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 10 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปัณฏุกาไภย” ในจารึกแผ่นนี้เป็น “บัณฎุกาไภย” ทุกแห่ง สำหรับพระนามของกุมารองค์นี้ นิยะดา เหล่าสุนทร (พ.ศ. 2544) ระบุว่า ในหนังสือมหาวงศ์ฉบับแปลรัชกาลที่ 1 อธิบายว่า ชื่อ “บัณฑกาภัย”
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สุวรรณบาฬี” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “สุวรรณ์บาฬี”
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ยักษณีเวศ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ยักษิณีเวศ”
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “และ” ในจารึกแผ่นนี้เป็น “แล” ทุกแห่ง
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สร้าง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ส้าง”
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บุตร” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “บุต”
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “2” ในจารึกเป็นคำว่า “สอง”
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “วิเศษ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “วิเสศ”
9. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชณเมืองปาตลิบุตๆ ก็ถวายเครื่องราชาภิเษก” เมื่อตรวจสอบจากจารึกพบว่าเป็น “พระเจ้าศรีธรรมาโสกราชณะเมืองปาตลีบุตๆ ก็ถวายเครื่องราชาภิเศก”
10. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “2” ในจารึกเป็นคำว่า “สอง”
11. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บัณฎกกุมาร” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “บัณฎกะกุมาร”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170