จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 13 (นางอุมาทจิตรนำผอบใส่บัณฑุกาภัยกุมารให้นางทาสไปส่งแก่ขุนส่วย)

จารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 13 (นางอุมาทจิตรนำผอบใส่บัณฑุกาภัยกุมารให้นางทาสไปส่งแก่ขุนส่วย) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:32:47

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 13 (นางอุมาทจิตรนำผอบใส่บัณฑุกาภัยกุมารให้นางทาสไปส่งแก่ขุนส่วย)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มหาวงษ์ วิหารพระไสยาสน์ (จารึกติดตามผนังบนหน้าต่างจารึกยังอยู่ครบ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 8 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปัณฏุกาไภย” เมื่อพิจารณาจากจารึกแล้วพบว่าเป็น “บัณฎุกาไภย” สำหรับพระนามของกุมารองค์นี้ นิยะดา เหล่าสุนทร (พ.ศ. 2544) ระบุว่า ในหนังสือมหาวงศ์ฉบับแปลรัชกาลที่ 1 อธิบายว่า ชื่อ “บัณฑกาภัย”
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ทาสี” ในจารึกแผ่นนี้เป็น “ทาษี” ทุกแห่ง
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เชฐา” ในจารึกแผ่นนี้เป็น “เชษฐ์า” ทุกแห่ง
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จึ่ง” ในจารึกแผ่นนี้เป็น “จึ่ง” ทุกแห่ง
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ยักษ์” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “ยักษ”
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “2” ในจารึกเป็นคำว่า “สอง”
7. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บุตร” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “บุตร์”
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “1” ในจารึกเป็นคำว่า “หนึ่ง”
9. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “2” ในจารึกเป็นคำว่า “สอง”
10. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บุตร” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “บุต”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170