จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 11 (พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพอนุญาตให้เจ้าทีฆามินีอภิเษกกับนางอุมาทจิตร)

จารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 11 (พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพอนุญาตให้เจ้าทีฆามินีอภิเษกกับนางอุมาทจิตร) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:32:02

ชื่อจารึก

จารึกเรื่องมหาวงษ์ แผ่นที่ 11 (พระเจ้าบัณฑุวาสุเทพอนุญาตให้เจ้าทีฆามินีอภิเษกกับนางอุมาทจิตร)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มหาวงษ์ วิหารพระไสยาสน์ (จารึกติดตามผนังบนหน้าต่างจารึกยังอยู่ครบ)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 7 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปัณฑุวาสุเทพ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “บัณฎุวาสุเทพ”
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ทิฆะคามินี” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “ฑิฆะคามินี”
3. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “และ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “แล”
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “จึง” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าน่าจะเป็น “จึ่ง”
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “2” ในจารึกเป็นคำว่า “สอง”
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กาฬเวละทาษ” เมื่อพิจารณาจากจารึกพบว่าเป็น “กาฬะเวละทาษ”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170