จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 7

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 7 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:07

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดอกคำ 7

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

143 วัดดอกคำ

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช 2435

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 1 ด้าน มี 4 บรรทัด (จารึกรอบฐานพระพุทธรูป)

ผู้อ่าน

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2519)

ผู้แปล

ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. 2519)

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2519)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ฮันส์ เพนธ์ : “มงฺคลวุฒิริศุภนมสฺตุ” หมายถึง ขอความเจริญด้วย มงคล ความดี และความสุข จงมี (แด่ท่านทั้งหลาย)
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สนำ” หมายถึง ปี
3. ฮันส์ เพนธ์ : “กัมโพชพิสัย” หมายถึง ตามวิธีนับแบบกัมโพช (ขอม)
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “บุณมี” หมายถึง วันเพ็ญ
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “คุรุวาร” คือ วันพฤหัสบดี
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ไถง” หมายถึง วัน
7. ฮันส์ เพนธ์ : “ไทยภาษา” หมายถึง ตามวิธีนับแบบไทย
8. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ปีเต่าสี” คือปีมะโรง จัตวาศก
9. ฮันส์ เพนธ์ : “เพ็ง” = เพ็ญ
10. ฮันส์ เพนธ์ : “เม็ง” = มอญ ในที่นี้หมายถึง ตามวิธีนับแบบมอญ
11. ฮันส์ เพนธ์ : “วัน 5” คือ วันพฤหัสบดี
12. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กาบเส็ด” เป็นชื่อวันในจำนวน 1 รอบ ซึ่งมี 60 วัน
13. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ธุ” หมายถึงพระสงฆ์ มาจากคำว่า “สาธุ”
14. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เค้า” หมายถึง ประธาน
15. ฮันส์ เพนธ์ : “สิกยม” หมายถึง ลูกศิษย์
16. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ชู่” หมายถึง ทุก เช่น “ชู่ตน” คือ ทุกตน
17. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : ในส่วนของคำจารึก ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์เช่น จุดใต้พยัญชนะหรือสระได้ครบทุกตำแหน่ง เนื่องจากมีเพียงภาพจารึกในบริเวณด้านหน้าของฐานเท่านั้น
18. ฮันส์ เพนธ์ : “มุก” หมายถึง ผง ส่วน “ข้าวชีวิต” คือ จำนวนข้าวที่กินภายใน 1 วัน เข้าใจว่าภิกษุลูกศิษย์และฆราวาส อดข้าว 1 วัน และนำข้าวที่มิได้กินนั้น มาเผาเป็นเถ้าและสร้างเป็นพระพุทธรูปมุกองค์นี้
19. ฮันส์ เพนธ์ : “สุทินฺนํ วตเมทานํ” หมายถึง ทานของข้าพเจ้าให้ด้วยดีแล้วหนอ
20. ฮันส์ เพนธ์ : “นิพฺพาน สมฺปติสุขํ” หมายถึง นิพพานสมบัติเป็นความสุข

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170