จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดนางหมื่น

จารึก

จารึกวัดนางหมื่น ด้านที่ ๒

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:18:05

ชื่อจารึก

จารึกวัดนางหมื่น

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, พย. ๖ จารึกวัดนางหมื่น พ.ศ. ๒๐๓๖, พย. ๖ จารึกพระเป็นเจ้าเมืองเชียงราย

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๔ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๐ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๔ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้แปล

๑) ประสาร บุญประคอง (พ.ศ. ๒๕๑๖)
๒) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๓๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) อ่านเป็น “จาริด”
๒. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) ปริวรรตเป็น “จาริด”
๓. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คน”
๔. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : เจ้าพัน = ชื่อตำแหน่งข้าราชการ เหนือนายร้อย
๕. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “คนหมืนา”
๖. ประสาร บุญประคอง : ญา = คุณ, ท่าน
๗. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ตีน”
๘. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง ปริวรรตเป็น “ตีน”
๙. ประสาร บุญประคอง : เวียง = เมือง
๑๐. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “ชอด”
๑๑. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง ปริวรรตเป็น “ชอด”
๑๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๓๔) : ชู่คน = ทุกคน
๑๓. ประสาร บุญประคอง : หื้อ = ให้
๑๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๔๙) : ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น “พระเจา”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170