จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก)

จารึก

จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:40:00

ชื่อจารึก

จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๗๔/๒ จารึกประตูสวนปรุง หลักที่ ๒ (ด้านทิศตะวันตก) พ.ศ. ๒๕๐๙

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๕๐๙

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : หนานปวงคำ ตุ้ยเขียว อธิบายว่า ตัวอักษรในยันต์แถวกลาง เป็นคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ น โม พุท ธา ย
“น” คือ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ
“โม” คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม
“พุท” คือ พระพุทธเจ้ากัสสป
“ธา” คือ พระพุทธเจ้าโคตม
“ย” คือ พระศรีอริยเมตไตร

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170