จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4

จารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 12:55:34

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ. 55 จารึกเจ้าพุดพัดเทวากร 4 พุทธศตวรรษที่ 22-23

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ 22-23

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 1 บรรทัด

ผู้อ่าน

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

ผู้ปริวรรต

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. 2551)

เชิงอรรถอธิบาย

1. โครงการวิจัยฯ (2551) : ทางภาคเหนือและอีสานใช้พยัญชนะตัวเดียว 2 ชุด ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น 2 ครั้ง เช่น เข้าของ

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170