จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดศรีเกิด

จารึก

จารึกวัดศรีเกิด ด้านที่ ๓

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:14:39

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีเกิด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

มส. ๑ จารึกเมืองปาย, มส. ๑ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓, ๑.๑.๑.๑ อารามศรีเกิด พ.ศ. ๒๐๓๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๓ ด้าน จำนวน ๓๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๘ บรรทัด

ผู้อ่าน

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ปริวรรต

๑) ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๙)
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา(พ.ศ. ๒๕๕๑)

ผู้ตรวจ

โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา (พ.ศ. ๒๕๕๑)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ฮันส์  เพนธ์ : ยำ = เคารพ
๒. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “อาชญา” คือ คำสั่ง, พระราชโองการ
๓. ฮันส์ เพนธ์ (๒๕๑๙): อ่านเป็น “เทั”
๔. คณะทำงานฐานข้อมูลจารึกฯ (๒๕๕๖) : ฝูง = พวก, หมู่
๕. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เมิง” คือ เมือง
๖. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “เจ้ากู” คือ ทุกคน
๗. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “หยาดน้ำ” คือ กรวดน้ำ, อุทิศ
๘. โครงการวิจัยฯ (๒๕๕๑) : “จุ่ง” คือ จง

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170