จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองสุโขทัย เมืองราชธานี เมืองกงคราบ เมืองพิรามรงค เมืองพิแรมรมย์)

จารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองสุโขทัย เมืองราชธานี เมืองกงคราบ เมืองพิรามรงค เมืองพิแรมรมย์) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16:25:54

ชื่อจารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศเหนือ (เมืองสุโขทัย เมืองราชธานี เมืองกงคราบ เมืองพิรามรงค เมืองพิแรมรมย์)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง 22

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

ผู้อ่าน

นิยะดา เหล่าสุนทร (พ.ศ. 2544)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สุโขทัย” ในจารึกแผ่นนี้สะกดเป็น “ศุกโขไทย” ทุกแห่ง
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สุรินทรฦๅไชย” ในจารึกแผ่นนี้สะกดเป็น “สุรินทฦๅไชย”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170