จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองกาฬสินธุ์ เมืองหนองหารน้อย เมืองเพ็ง)

จารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองกาฬสินธุ์ เมืองหนองหารน้อย เมืองเพ็ง) ด้านที่ ๑

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16:05:02

ชื่อจารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันออก (เมืองกาฬสินธุ์ เมืองหนองหารน้อย เมืองเพ็ง)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ๕๓

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

ผู้อ่าน

นิยะดา เหล่าสุนทร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

เชิงอรรถอธิบาย

๑. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “กาฬสินธุ์” เมื่อตรวจสอบกับจารึกพบว่าคำนี้จารเป็น “กาลศิลป์” ทุกแห่ง
๒. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เขตต์ขันธ์” ในจารึกจารเป็น “เขตขันท์”

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170