จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี)

จารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 15:09:19

ชื่อจารึก

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง ทิศตะวันตก (เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง 20

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 3 บรรทัด

ผู้อ่าน

ไม่ปรากฏข้อมูลผู้อ่าน

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “นา” เมื่อตรวจสอบจากจารึกพบว่าหลังคำดังกล่าวยังมีตัวอักษร ค และ ล ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึง “คนละ” ดังที่ปรากฏอักขรวิธีเช่นนี้ในจารึกอื่นๆ ที่ร่วมสมัยกันนั่นเอง