ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"ทืน"

จำนวน 3 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
ผู้ใดหากมล้าง เอาหื้อมัน(ได้ตก)มหาอวิจิ  . า . . . . พระเจ้าเกิดมา(แสน)คน อย่าหื้อมันผู้นั่นได้หันทืน จารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ๒/๑๗ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ทืนทั้งหลายแล__________ ปัลลวะ ๒/๙ พะเยา จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
ผู้ใดไว้ดังคำกูว่านี้ ขุน .....ตวงนักทืน หื้อมัน ...... (หื้อ) สมฤทธิ์คำ จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๑๓ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170