ศัพทานุกรมจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ศัพทานุกรมจารึก

ผลลัพท์การค้นหา

"เต่าไจ้"

จำนวน 3 รายการ

ตัวอย่าง ปรากฏใน ด/บ จังหวัด ผู้ให้ความหมาย
จุลศักราชได้ ๑๑๙๙ ตัว ปีกัดเลา เดือน ๔ เพ็ง วัน ๔ มื้อเต่าไจ้ จารึกวัดศรีคูณเมือง ๑/๕ เลย ธวัช  ปุณโณทก
(ศุภมัสดุ ศักราช) ได้ ๘๖๔ ในปีเต่าเส็ด เดิน ๗ ไทยหนพุทธศาสน์ว่าเดิ(น)....(วัน)อาทิตย์ ไทยวันเต่าไจ้ได้รืก ๑๒ ชื่อ (อุตร)ผลคุนะรืก จารึกวัดศรีสุทธาวาส ๑/๒ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑
เจ้าหมื่นทาวลูกหมื่นพลางเงินญางกินเมิงวังเหนือ มีคำปรารถนาโพธิสมภารเป็นพระพุทธตนหนึ่ง จึงมาสร้างวิหารหลังนี้ชื่อ จันทรอาราม ในปีเปิกไจ้ เดิน ๑๒ เพ็ง วันเต่าไจ้เม็งอาทิตย์ จารึกวิหารจันทรอาราม ๑/๕ เชียงราย จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170