Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

พบจารึกออโรราแดง! คาดเป็นหลักฐานเกี่ยวกับออโรราที่เก่าที่สุดในโลก

พบจารึกออโรราแดง! คาดเป็นหลักฐานเกี่ยวกับออโรราที่เก่าที่สุดในโลก

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส
โพสต์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:36:28
บทความโดย : ทีมงาน

ไม่นานมานี้ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแผ่นจารึกอักษรรูปลิ่ม 3 แผ่น ที่คาดว่า อาจเป็น “บันทึกปรากฏการณ์แสงออโรรา” ของอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลเนีย (อาณาจักรโบราณที่มีพื้นที่ในบริเวณประเทศอิรักปัจจุบัน) มีอายุอยู่ในช่วง 680 – 650 ก่อนคริสตกาล กล่าวถึงแสงเรืองบนท้องฟ้าคล้ายกับออโรราที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ทางเคมีของวงปีในเนื้อต้นไม้ บ่งชี้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ปะทุอนุภาคมากกว่าปกติ ทำให้เกิดแสงออโรราบนโลกมากกว่าปกติ จึงกล่าวได้ว่ามนุษย์พบเห็นและบันทึกเรื่องออโรราต่อเนื่องมายาวนานเกือบ 2,700 ปีแล้ว 

อ่านต่อที่ https://www.narit.or.th/index.php/astronomy-news/615-4084-ancient-auroras

ที่มา : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ผู้เขียน : พิสิฏฐ นิธิยานันท์

ผู้เขียน :

คำสำคัญ : จารึก การศึกษาจารึก จารึกบาบิโลน จารึกออโรรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาราศาสตร์