Blog

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

กัมพูชา

กัมพูชา

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส
โพสต์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 17:03:07
บทความโดย : ทีมงาน

"กัมพูชา" เป็นชื่อของประเทศเขมร หรือประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ที่มาของชื่อ "กัมพูชา" นี้ สันนิษฐานได้เป็น 2 ทางคือ
ทางหนึ่ง คำนี้อาจเอามาจากชื่อแคว้น "กัมโพช" ในอินเดีย เพราะเมื่อครั้งอาณาจักรฟูนัน ชาวอินเดียได้เข้ามาเป็นใหญ่ในดินแดนกัมพูชา ต่อมากลายเป็นอาณาจักรเจนละ พวกหนึ่งก็อาจเอามาจากแคว้นกัมโพชะ จึงได้เอาชื่อแคว้นเดิมของตนมาตั้งเป็นชื่อประเทศที่ตนยึดครอง
อีกทางหนึ่ง ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า พวกตนสืบเชื้อสายมาจากท้าวกัมพู สวยัมภู กับพระนางเปรา ซึ่งพระอิศวรได้ประทานให้เป็นชายาของท้าวกัมพู สวยัมภู คำว่า "กัมพูชา" ตามศัพท์จึงแปลว่า "ผู้เกิดจากท้าวกัมพู"
 
๏ ขุดคำ ~ ค้นความ โดย :
ดนัย เมธิตานนท์ ใน 280 คำไทย ที่มักเขียนและใช้ผิด (กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2549) หน้า 41.
 

ผู้เขียน :

คำสำคัญ :