ศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทรศัพท์:
0-4328-6160
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2535
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ศาลาไหมไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (12 สิงหาคม 2535) เพื่อเป็นศูนย์สืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานรวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบ ธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน โดยทรงพระราชทานนามอาคารพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี" เป็นอาคาร 2 ชั้น ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ งานศิลปาชีพด้านผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสาน พร้อมผ้าไหมมัดหมี่ที่ชนะการประกวดต่างๆ รวมถึงผ้าไหมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก รวมทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่โบราณ อุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับไหมและของเก่าแก่ควรอนุรักษ์

ข้อมูลจาก: http://travel.sanook.com/northeast/khonkhen/khonkhen_02810.php[accessed20070216] http://orchidexotica.wordpress.com/2006/12/[accessed20070216] www.salamaithai.com[accessed20070216]
ชื่อผู้แต่ง:
-