เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล


ที่อยู่:
วัดดอนธาตุ หมู่ 10 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์เสาร์ กตฺตสีโล วัดดอนธาตุ ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 2546

ที่มา: ที่ระลึกในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์บรรจุอัฐิธาตุและเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2546

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล