หอศิลปวัฒนธรรมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 1 ถนนสุปัฏน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์:
0-4525-4639
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า จึงจะเปิดให้เข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2529
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอศิลปวัฒนธรรมวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

อุโบสถสีขาวกระจ่างตาของวัดสุปัฎนารามวรวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่โดดเด่น แปลกตาและสวยงามแห่งหนึ่งในอีสาน รวมเอาสถาปัตยกรรมไว้หลายสกุลช่าง สร้างคล้ายทรงพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 (อิทธิพลจีน) ตัวอาคารมีชาลาและเสานางเรียงล้อมรอบ ระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูปโค้งแบบตะวันตก หลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์ไม่ประดับส่วนหลังคาด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ อย่างที่เราพบเห็นทั่วไป หน้าบันมีตัวนาคเลื้อยลงมาเป็นกรอบ หัวพญานาคประดับตรงตำแหน่งช่อฟ้าและหางหงส์ กลางหน้าบันมีตราประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 4 รูปมงกุฎ ล้อมรอบด้วยลายปูนปั้นเถาวัลย์ที่อ่อนช้อยงดงาม ติดกับอุโบสถเป็นที่ตั้งของหอศิลปวัฒนธรรม เป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทย ก่อสร้างในปี 2529 เพื่อเป็นที่เก็บโบราณวัตถุและสิ่งของสำคัญของวัด วัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็นอารามหลวงชั้นตรี สร้างใน พ.ศ. 2393 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีประสงค์จะตั้งรากฐานของธรรมยุติกนิกายในภาคอีสาน และยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระรัตนมงคลมุนี(ตปนิโย ยงยุทธ นาแพง) ด้วยที่เป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดศูนย์กลางธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในภาคอีกสาน โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ๆ ของภาคอีสานจึงถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วย

ภายในหอศิลปวัฒนธรรมมีวัตถุสิ่งของที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ ศิลาจารึก 4 หลัก ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสโส อ้วน) อดีตเจ้าอาวาสและสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ไทย นำมาเก็บไว้ที่วัด หลักที่ 1 เดิมอยู่ในถ้ำหมาใน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จารึกด้วยอักษรปัลลวะ หลักที่ 2 จารึกด้วยอักษรอินเดียใต้ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 หลักที่ 3 จารึกด้วยอักษรอินเดียใต้ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15หลักที่ 4 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสโส อ้วน) นำมาจากปราสาทหินพิมาย ทับหลังอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 12 ประติมากรรมหินทรายพระคเณศ เครื่องอัฐบริขารของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติสสมหาเถระ พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูป ชิ้นส่วนพระพุทธรูป เงินรู เงินฮาง ไหเคลือบแบบขอม เครื่องลายคราม ถ้วยชาม ภาพถ่ายอดีตเจ้าอาวาสองค์ต่าง ๆ ตู้พระไตรปิฏกลายรดน้ำ ตาลปัตร ยอดมณฑป หม้อทองเหลือง เครื่องกรองน้ำ คนโท เปลือกหอย ปะการัง เป็นต้น เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำ เพื่อความปลอดภัยทางวัดจึงปิดหอศิลปวัฒนธรรมเอาไว้ จะเปิดเมื่อมีผู้สนใจขอเข้าชม และกรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลจาก: การสำรวจภาคสนาม วันที่ 11 มกราคม 2549 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ชื่อผู้แต่ง:
-