ห้องภาพเมืองสุรินทร์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถ.สายสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
หยุดดำเนินการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
surinsamosorn@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานะ:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล