ห้องภาพเมืองสุรินทร์


ที่อยู่:
หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถ.สายสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์:
044-518786, 085-8602056
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
หยุดดำเนินการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://suringallery.blogspot.com/, https://www.facebook.com/suringalleries
อีเมล:
surinsamosorn@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ชุมชน
เนื้อหา:
ประวัติศาสตร์
สถานะ:
ปิดถาวร

โดย: -

วันที่: 08 กันยายน 2557

โดย: -

วันที่: 08 กันยายน 2557

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล