อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง


ที่อยู่:
ต.ตาเป๊ก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์:
0-4463-1746
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พบจารึกอายุ900ปีที่ปราสาทเขาพนนรุ้ง

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 8/9/2546

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

บัวแปดกลีบที่บันไดนาคราช ปราสาทพนมรุ้ง

ชื่อผู้แต่ง: ศรีศักร วัลลิโภดม | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 20 ฉบับ 7 (พ.ค. 2542)

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

รอบ ๆ ภูพนมรุ้ง: ความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

ชื่อผู้แต่ง: ศรีศักร วัลลิโภดม | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 12 ฉบับ 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2529)

ที่มา: เมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ราคะศิลป์ที่พนมรุ้ง อารมณ์ขันสังวาสบนศิลาโบราณ

ชื่อผู้แต่ง: ศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก | ปีที่พิมพ์: 2/27/2547

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล