พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา


พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารที่ทำการไปรษณีย์จอมสุรางค์ นับเป็นพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรแห่งที่ 8 ของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของรัชกาลที่ 9 และเป็นศูนย์รวมแสตมป์หายากของไทย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการแสตมป์หายาก แสตมป์ไทยตั้งแต่ปี 2426 จนถึงปัจจุบัน แสตมป์ต่างประเทศกว่า 500 ชุด และอุปกรณ์ไปรษณีย์ เครื่องใช้ของไปรษณีย์ในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจำหน่ายแสตมป์เพื่อการสะสมอีกด้วย

ที่อยู่:
ชั้น 2 ที่ทำการไปรษณีย์จอมสุรางค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
0-4424-4281
วันและเวลาทำการ:
เปิดอังคาร-เสาร์ 09.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล