พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ชั้น 2 ที่ทำการไปรษณีย์จอมสุรางค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
0-4424-4281
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดอังคาร-เสาร์ 09.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล