อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย


อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หรือปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางและเป็นปากประตูสำคัญจากลุ่มแม่น้ำมูลไปสู่เมืองพะนครของอาณาจักรกัมพูชา และบ้านเมืองในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเมืองพิมายมีอยู่หลายแห่ง เช่น ปราสาทหินพิมาย เมรุพรหมทัต กุฏิฤาษี ประตูเมือง เป็นต้น เกือบทั้งหมดมีสภาพทรุดโทรม ในปี 2507 กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศส สนับสนุนการบูรณะปราสาทหินพิมายจนแล้วเสร็จในปี 2511 โดยปัจจุบันเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ที่อยู่:
ต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์:
0-4447-1568
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิมาย เป็นบรรพบุรุษของ "นครวัด"

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 3/14/2546

ที่มา: ข่าวสด

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล