พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด (สวนสัตว์นครราชสีมา)


ที่อยู่:
หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
0-4435-7354-6
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 70 บาท ปวส.-มหาวิทยาลัย 30 บาท เด็กเล็ก-ปวช. 15 บาท ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 30 บาท ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล