พิพิธภัณฑ์จากการรบ ร.3 พัน 2


ที่อยู่:
กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
044-257323
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล