พิพิธภัณฑ์กำลังเอก


ที่อยู่:
กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
044-357958,044-357955
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2526
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล